خط مشی حریم شخصی1 / ایجاد شده در 16 دسامبر 2020، ساعت 6:44

استفاده از خدمات

ما ضمانت نمی دهیم که وب سایت ما ، یا هر محتوایی که در داخل آن یافت می شود ، همیشه در دسترس و یا بدون وقفه دراختیار باشد. ما می توانیم همه یا هر بخشی از وب سایت را در مواقع لزوم معلق ویا حذف کنیم. ما سعی خواهیم کرد که هرگونه تعلیق یا حذف را به موقع به شما اطلاع دهیم. شما به عنوان کاربر و استفاده کننده از خدمات ، تضمین می کنید که تمام اطلاعات ارائه شده از طریق حساب شما معتبر ، صحیح ، به روز و کامل هستند. شما موافقت می کنید که در قبال هر داده ای که با بالون آبی به اشتراک می گذارید ، تنها مسئول آن هستید. دسترسی به خدمات فقط در صورت ثبت نام و از طریق سرویس ها امکان پذیر است. هنگام ساخت حساب باید جزئیات کامل و صحیح داشته باشید. در قبال رفتاری که در حساب شما اتفاق می افتد ، شما فقط مسئول هستید. شما در صورت ایجاد حساب کاربری به دلایل تجاری ضمانت می کنید که مجاز به انجام این کار باشید.

موارد ممنوع استفاده

شما می توانید از وب سایت ما فقط برای اهداف قانونی استفاده کنید. شما نمی توانید به هیچ وجه از وب سایت ما استفاده ای کنید که قانون یا مقررات ایالتی ، ملی یا بین المللی را نقض کند. هر ماده ای که با استانداردهای محتوای ما مطابقت نداشته باشد نمی تواند ارسال ، دریافت و یا بارگیری شود ، در مورد محتوای وب سایت ، ما هیچ مسئولیتی در قبال آن نداریم ما نمی توانیم مسئول تبلیغات غیرمجاز یا مواد تبلیغاتی یا هر نوع درخواست مشابه دیگری باشیم.