گنبد نمکی یزدان

تگ

دریاچه, طبیعت

منبع

Blueballoon

نویسنده

بروز رسانی :

0

0

آب وهوا و موقعیت جغرافیایی

ابری

11.48 °C

2.51 متر/ثانیه, 88°

50%

ابرهای شکسته

13.2 °C

2.46 متر/ثانیه, 101°

44%

کمی ابری

12.18 °C

1.84 متر/ثانیه, 100°

46%

ابری پراکنده

10.54 °C

1.4 متر/ثانیه, 99°

50%

ابرهای شکسته

9.79 °C

0.84 متر/ثانیه, 42°

52%

Powered by Open Weather Map

www.openweathermap.org

نظرات