موزه خوان مانوئل بلانس

تگ

فرهنگی-تاریخی, موزه

توضیحات

این موزه هنری موزه شهری در پرادو، مونته ویدئو، اوروگوئه است.

منبع

Blueballoon/wikipedia

نویسنده

بروز رسانی :

0

0

آب وهوا و موقعیت جغرافیایی

ابری پراکنده

25.91 °C

7.23 متر/ثانیه, 25°

47%

ابرهای شکسته

23.64 °C

6.75 متر/ثانیه, 15°

51%

ابری

22.33 °C

6.98 متر/ثانیه, 7°

52%

ابرهای شکسته

28.6 °C

5.43 متر/ثانیه, 327°

39%

آسمان صاف

29.83 °C

5.49 متر/ثانیه, 221°

42%

آسمان صاف

31.28 °C

3.38 متر/ثانیه, 195°

38%

آسمان صاف

29.55 °C

4.74 متر/ثانیه, 117°

43%

Powered by Open Weather Map

www.openweathermap.org

نظرات