مقبره خواجه احمد یساوی

توضیحات

مزار خواجه احمد یسوی نام مکانی است در شهر حضرت ترکستان (یسی) در جنوب قزاقستان که خواجه احمد یسوی در آنجا دفن شده است. مسجد و مقبره به دستور تیمور لنگ، سرسلسله دودمان گورکانیان بنا نهاده شد.
معماری ایرانی به نام خواجه حسین شیرازی، معمار اصلی مسجد و مقبره خواجه احمد یسوی بود.

منبع

Wikipedia, Blueballoon

نویسنده

بروز رسانی :

0

0

آب وهوا و موقعیت جغرافیایی

ابری پراکنده

-3.46 °C

3.49 متر/ثانیه, 297°

36%

ابری پراکنده

-4.61 °C

3.41 متر/ثانیه, 304°

49%

آسمان صاف

-6.21 °C

3.21 متر/ثانیه, 315°

58%

آسمان صاف

-6.98 °C

3.08 متر/ثانیه, 311°

60%

ابرهای شکسته

-7.95 °C

3.02 متر/ثانیه, 305°

67%

Powered by Open Weather Map

www.openweathermap.org

نظرات